Special Arts

SPECIAL  ARTS

De Cambier doet sinds schooljaar 2014 samen met de collega Punt Speciaal scholen, mee aan het Kunst en Cultuur Speciaal subsidieproject: Special Arts

  • Belangrijke doelen zijn
    Vergroten van de cultuurparticipatie van kinderen  met een beperking (lichamelijke, verstandelijk en/of meervoudige beperking) door middel van het realiseren van zowel binnen- als naschools kunst- en cultuuraanbod op scholen voor kinderen met een beperking.
  • Het realiseren van zowel binnen- als naschools structureel kunst- en cultuuraanbod op scholen voor kinderen met een beperking door middel van draagvlak op de scholen hiervoor te creëren en hen handvaten te geven om dit samen met culturele instellingen te realiseren.
  • De maatschappelijke participatie en inclusie van kinderen met een beperking te vergroten door middel van het vergroten van het kunst- en cultuuraanbod voor kinderen met een beperking vanuit het centrum voor de kunsten.

Er zijn diverse kunstenaars in de school geweest om Workshops aan te bieden; keramiek, door Joan Tesler  v.d. Plantage, Multimedia door Heleen Visser van de Lindenberg en  dans door Chava Herschel van Stichting Zo.

In samenwerking met de naschoolse opvang is Multi media en Dans naschools aangeboden bij NSO Flipje.

schermafbeelding-2016-10-28-om-10-57-10

Dit alles is gratis voor de leerlingen, met als doel om de leerlingen te enthousiasmeren om buiten  school aan culturele activiteiten/clubs te gaan deelnemen.

November  2016 bieden we ons  laatste blok Cultuur Speciaal aan.
Dit zal een blok van 4 weken Muziek worden, gegeven door Jacqueline Koolwijk. (www.vrijeklanken.nl)
Na schooltijd kunnen de leerlingen ook 4  muzieklessen volgens van Jacqueline bij NSO Flipje

Het hele subsidie traject wordt in November geëvalueerd  en wie weet komen er mogelijkheden om na school, binnen school, deel te nemen aan culturele  activiteiten!

 

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.