AVG

Voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)?
Natuurlijk, ook binnen Punt Speciaal!

 

Je hebt er vast over gelezen en persoonlijk brieven of mailtjes ontvangen van organisaties die beschikken over jouw persoonlijke gegevens.
Ze geven aan wat voor persoonlijke gegevens ze van jou hebben en vragen nu formeel jouw toestemming om die gegevens te mogen gebruiken en ook waarvoor.
Dit heeft alles te maken met de AVG.

In Nederland wordt privacy beschermd door de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).
Op 25 mei 2018 is deze wet vervangen door een in heel Europa geldende verordening: een Europese wet die direct van toepassing is in alle landen van de Europese Unie.
In de basis verschilt de Wbp uit 2001 niet zoveel van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De AVG geeft betrokkenen meer rechten als het gaat om het verwerken van persoonsgegevens.
Daarnaast wordt in de AVG meer nadruk gelegd op de verantwoordelijkheid van organisaties zelf om de wet na te leven, transparant te zijn over de omgang met persoonsgegeven én om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden.

Voldoen aan de AVG is een continue proces waar je als organisatie / school aan moet blijven werken.
Eisen vanuit de AVG zijn vertaald naar aandachtspunten, waarbij is aangegeven wat een organisatie (voortdurend) moet regelen.

Ook onderwijsinstellingen in het po, vo en mbo moeten informatiebeveiliging en privacy (afgekort tot IBP) regelen.
Naast de wettelijke verplichting vanuit de AVG zijn het ook belangrijke randvoorwaarden voor het gebruik van ICT in het onderwijs.

De aanpak IBP bestaat uit drie grote stappen: organiseren (schrijven van beleid), realiseren (activiteiten, documenten, afspraken met leveranciers) en communiceren (awareness en voorlichting voor leerlingen, medewerkers en ouders).

Binnen Punt Speciaal wordt hard gewerkt aan het invoeren en regelen van de AVG.
Er is een extern bureau dat ons ondersteunt en een interne werkgroep samengesteld met vertegenwoordigers van de scholen en PPO/BB.

Meer informatie en voorlichting zal zo spoedig mogelijk volgen.
Heb je toch nu al dringende vragen, dan kun je die stellen aan je leidinggevende.

 

 

 

 

(BRON: VO Raad, PO Raad, Kennisnet)

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.