Speciaal onderwijs

Onze afdeling voor Speciaal Onderwijs (SO) is voor leerlingen in de leeftijd van 4 tot maximaal 13 jaar.
In het schooljaar 2016-2017 zijn er op de Cambier 7  SO groepen, verdeeld in 3 stromen, namelijk de B,- C,- en EMB stroom.

In de B stroom van het SO is de basisleerroute gericht op de uitstroom naar het VSO met het perspectief op uitstroom naar (beschermde) arbeid.

In de C stroom van het SO is de basisleerroute gericht op de uitstroom naar het VSO met het perspectief op uitstroom naar een vorm van (belevingsgerichte) dagbesteding.

In de EMB stroom van het SO is de basisleerroute gericht op de uitstroom naar het VSO met het perspectief op uitstroom naar een vorm van (meestal) belevingsgerichte dagbesteding. We hanteren geen strakke grenzen bij het plaatsen van kinderen in een EMB-groep. Niet alleen is het zo dat het niveau van deze kinderen moeilijk te bepalen is, maar het kan ook zijn dat de EMB-groep voor een kind met complexe problemen van een iets hoger niveau, precies het juiste pedagogisch klimaat biedt.

 

Voor de A (diplomagerichte) stroom telt de school nog geen of nauwelijks leerlingen.

Reageren is niet mogelijk