Voortgezet speciaal onderwijs

De afdeling voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) is voor leerlingen van 12 tot 20 jaar.
De VSO afdeling is ingedeeld in fasen (F).

De VSO-B-stroom bestaat uit:
onderbouw: VSO-F1 (brugklas)
middenbouw: VSO-F2a
middenbouw/bovenbouw: VSO F2b
bovenbouw: VSO-F3

De VSO-C stroom bestaat uit:
onderbouw/middenbouw: VSO-P1
midden/bovenbouw: VSO-P2
bovenbouw: VSO-P3

De VSO A/B/C-stroom bestaat uit:
midden/bovenbouw: VSO-Plus

Reageren is niet mogelijk